Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[138]

Home | Terug


balansweegschaalklDoor de gemeentelijke herindeling woon ik sinds kort niet alleen in de Culturele Hoofdstad van Europa, maar ook in een van de Nederlandse pilotprovincies voor duurzame energie. Het doel is dat Friesland rond 2030 zelfvoorzienend is voor duurzaam opgewekte energie. Dat sluit aan bij de doelstelling van de werkgroep Duorsum Mantgum waar ik deel van uitmaak.  Na meer dan een jaar worstelen met ingewikkelde mogelijkheden en nog ingewikkelder regelgeving lijkt het erop dat de werkgroep binnenkort met concrete plannen voor een zonneenergieprojects naar buiten kan treden.

Maar ondanks de goede bedoelingen heb ik mijn twijfels over de haalbaarheid om over ruim tien jaar al onze energie uit zonne- en windenergie te halen, vooral omdat we dan een groot aantal fossiele brandstoffen moeten vervangen door elektriciteit. Ik leg mijn twijfels uit aan de hand van een fictief modaal gezin met mooi afgeronde energieverbruiken, zodat u gemakkelijk kunt meerekenen. Alle waarden zijn op jaarbasis. De kilowattuur (kWh), bekend van uw elektriciteitsrekening, is een maat voor energieverbruik. Zo staat 1 m3 aardgas globaal voor 10 kWh.

Het gezin verbruikt 3.750 kWh elektriciteit en 1.600 m3 gas. Dit elektriciteitsverbruik kan met circa 15 zonnepanelen gedekt worden. Als zij het gas de deur uitdoen is daar zo’n 16.000 kWh vervangende warmte-energie voor nodig. Gelukkig is de warmtepomp uitgevonden en die levert per kWh elektriciteit ongeveer 4 kWh warmte. Met een warmtepomp stijgt het elektriciteitsverbruik van het gezin naar 3.750 + (16.000 / 4) = 7750 kWh en daarvoor zijn circa 31 zonnepanelen nodig.


Totaal is het zo’n immense operatie dat wij de (financiële) impact daarvan volgens mij nog lang niet kunnen overzien


Vervolgens komt de elektrische auto van het gezin, met een motor van 75 kW (±100 pk) waarmee ze gemiddeld 80 km/uur rijden. Bij 32.000 km per jaar rijdt de auto 400 uur en verbruikt dan 400 x 75 = 30.000 kWh. Het elektriciteitsverbruik van het gezin stijgt dan tot 37.750 kWh per jaar, ruim tien keer zoveel als hun huidige verbruik. Daarvoor hebben ze circa 150 zonnepanelen nodig. Ten tenzij ze in een paleis wonen, passen die zeker en vast niet op hun dak.

Mijn sterk vereenvoudigde voorbeeld hield geen rekening met het bedrijfsleven en niet met het openbaar- en wegvervoer. Totaal is het zo’n immense operatie dat wij de (financiële) impact daarvan volgens mij nog lang niet kunnen overzien. Ik ben bang dat de doelstelling met alleen zonne- en windenergie niet gehaald wordt. Maar dat wil niet zeggen dat we daar alles aan moeten doen en daarvoor is Duorsum Mantgum een uitstekend begin.

Voor vervolg zie hier..

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved