Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[163]

Home | Terug


Merkelbach Harald
Prof. dr. Harald
Merckelbach

In april 2003 publiceerde het tijdschrift Skepter een artikel waarin hoogleraar rechtspsychologie Harald Merckelbach het fenomeen hervonden herinneringen evalueert. Na de 'openbaringen' van de Belgische schrijfster Griet op de Beek in De wereld draait door van 25 september 20017 is de discussie rond dit fenomeen plotseling weer actueel (zie ook) en daarmee Merckelbachs betoog. Daarom en daarmee Merkelbachs betoog plotseling weer actueel. Hierna vindt u de eerste drie alinea's uit het artikel met een link naar het gehele artikel of ga direct naar het gehele artikel van Merkelbach (klik hier)

Hervonden herinneringen

Einde van een discussie?

door Harald Merkelbach - Skepter 16.4 (2003)

Wie onder invloed van een psychotherapeutische behandeling zich er plotseling van bewust wordt dat hij als kind is misbruikt, hervindt een herinnering aan een delict. Vooral in de VS ligt het dan voor de hand dat het slachtoffer de gang naar de rechter maakt. In juli 1998 liepen er in de VS meer dan 1000 rechtszaken waarin hervonden herinneringen aan jeugdtrauma’s een sleutelrol speelden. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om volwassen vrouwen die op basis van een hervonden herinnering hun vaders beschuldigden van incest. De laatste tijd staan aanklachten tegen katholieke priesters in het middelpunt van de publieke aandacht.


De inzet van al die rechtszaken was en is steeds de betrouwbaarheid van hervonden herinneringen. Bestaat het dat mensen in hun jeugd een trauma meemaken, de herinneringen daaraan vervolgens kwijtraken, om op een nog later tijdstip ze met behulp van een therapeut te hervinden? Jazeker, menen nogal wat psychotherapeuten. Zij wijzen erop dat veel jonge kinderen worden misbruikt door volwassenen van wie zij volkomen afhankelijk zijn. Om daarmee verder te kunnen leven is het voor slachtoffers noodzakelijk om de traumatische herinneringen ontoegankelijk voor het bewustzijn te maken. Dat is onmogelijk, zeggen andere experts. Ons brein is zo gebouwd dat het bedreigende ervaringen juist extra goed vastlegt, aldus deze non-believers. Zij menen dat wie een trauma meemaakt, zich dat zijn leven lang zal heugen.

Of het nu believers of non-believers zijn, Amerikaanse experts blijven tijdens de juridische verwikkelingen over hervonden herinneringen zelden als passieve commentatoren langs de zijlijn staan. Zoals het nu eenmaal gaat in het Amerikaanse systeem, treden zij veelvuldig als partijdeskundigen op en bestrijden elkaar in de rechtszaal te vuur en te zwaard. Dat alles gebeurt tegen de achtergrond van een niet aflatende mediabelangstelling voor rechtszaken over hervonden herinneringen. De stroom aan artikelen, documentaires en films over dit onderwerp is nog lang niet opgedroogd en geeft discussies tussen de partijdeskundigen een extra polemische dimensie.

Lees meer...

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved