Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[165]

Home | Terug


Als deze Mandegoud op uw mat valt, zijn wij bijna Leeuwarders. Dat maakt mij niet blij. Veertig jaar geleden ontvluchte ik mijn geboorteplaats en verhuisde naar Baarderadiel. Dat werd Littenseradiel en nu kom ik ongewenst terug in Leeuwarden. De argumenten die deze fusie noodzakelijk zouden maken heb ik aangehoord, maar hebben mij niet overtuigd. De feiten wijzen vaak op het tegendeel.

De tekst loop door na de afbeelding.

Littenseradiel

Herindeling Littenseradiel per 1 januari 2018.
  • Geel fuseert met de nieuwe gemeente Waadhoeke.
  • Paars fuseert met de gemeente Leeuwarden
  • Groen fuseert met de gemeente Súdwest-Fryslân.

Zo zou Den Haag zoveel verantwoordelijkheden naar de gemeente afschuiven dat de fusie onvermijdelijk is. Dat lijkt op met een fout een gat vullen dat ontstond door eerdere fouten. De directeur van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, vertelde op 3 december in Buitenhof dat Nederland bestuurlijk zo’n doolhof is geworden dat nog slechts 30% van onze staatsuitgaven verantwoord wordt. Zo hanteren Nederlandse beleidsinstanties maar liefst 388 definities voor zwerfjongeren. Dat maakt projecten voor zwerfjongeren onvergelijkbaar, zodat we daar niets uit leren. Nederlanders die hulpbehoevend zijn, misschien u binnenkort, vinden een tombola. Daarin horen ze, na een keukentafelgesprek met een ondeskundige, of en zo ja welke hulp ze krijgen. Dat antwoord is sterk afhankelijk waar u woont en dat kan over vier jaar zo weer veranderen. De media berichtten voortdurend tot welke misstanden dit leidt.

Op 28 november jl. meldde he het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) dat vermeende (financiële) voordelen die bij gemeentelijke fusies worden beloofd nooit worden waargemaakt. Gefuseerde gemeenten geven evenveel geld uit als toen ze nog apart waren. Voor aan de burgers beloofde voordelen geldt hetzelfde, terwijl de democratische controle in gevaar komt. Deskundigen betogen al decennia dat fusies door cultuurverschillen en organisatieverliezen vrijwel nooit tot verbetering leiden en dat samenwerking vaak betere resultaten geeft.

Voor de fusie met Leeuwarden zie ik vooralsnog slechts nadelen: onze OZB stijgt. Van de zes scholen in de met Leeuwarden fuserende Littense-dorpen blijft alleen de Gielguorde in Mantgum open. Wij blij, maar je zult je kinderen maar op een van die andere scholen hebben. Of het maandelijkse oudpapier ophalen voor de school blijft, is de vraag. Door een ander subsidiebeleid moeten verenigingen mogelijk hun contributie verhogen en we gaan van dé veiligste naar een van de crimineelste gemeenten van Nederland.

Leeuwarden zou een goed dorpenbeleid voeren, maar dat moet wel heel goed zijn om de nadelen te compenseren. Maar we wonen per 1 januari wel in de culturele hoofdstad van Europa!

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved