Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

 [178]

Home | Terug


Vuurwerk

Na de jaarwisseling waren er in Nederland zo’n 1.300 vuurwerk-slachtoffers te betreuren, waarvan er 385 naar de spoedeisende hulp moesten. Tien hebben levenslang verminkte handen. Achttien slachtoffers hadden ernstige oogwonden, van wie er tien de rest van hun leven een verminderd gezichtsvermogen hebben of blind zijn. Een plastisch chirurge noemde de letsels van haar patiënten tijdens de jaarwisseling ‘vergelijkbaar met ernstige oorlogswonden’.

Over gehoorletsel vond ik niets, maar dat ervaar ik dagelijks zelf. Zo’n twintig jaar geleden gooide iemand een aangestoken rotje in mijn richting. Dat knalde zo’n 25 centimeter naast mijn rechteroor. Ik was dagenlang doof aan dat oor, maar dat herstelde zich gelukkig. Er bleef echter een constante pieptoon in dat oor bestaan (tinnitus). Soms hard, soms zacht en heel soms even niet, waarna ik direct hoop dat dat zo blijft. Dat duurt hooguit enkele minuten. Maar sindsdien is stilte voor mij een loos begrip.


Blijkbaar heeft Dijkhof niets begrepen van de liberale principes over vrijheid


Butter met dochter 150x150
Klaas Dijkhoff (VVD)

Het verbaast mij dan als VVD-voorman Klaas Dijkhoff opmerkt dat hij weliswaar nadenkt over een vuurwerkverbod, maar vervolgt met: “als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk […] Alleen als het echt noodzakelijk is, als het echt niet anders kan, wil ik zover gaan.” Blijkbaar heeft Dijkhoff niets begrepen van de liberale principes over vrijheid, zoals haar belangrijkste founding fathers John Lock en John Stuart Mill die formuleerden: ‘een individu heeft zoveel vrijheid totdat die de vrijheid van anderen inperkt of anderen schade toebrengt.’ De vuurwerkslachtoffers tonen dat het afsteken van vuurwerk de vrijheid van anderen ernstig beschadigt, soms zelfs levenslang.

Daarom begrijp ik, hoe ik ook mijn best doe, Dijkhoffs twijfels niet. Dat is denk ik de kern waarom ik mij al levenslang liberaal in hart en nieren voel, maar dat desondanks de huidige liberale partij (VVD) ver van mij af staat. Volgens mij is de VVD verworden tot een neoliberale beginselpartij die de grondslagen van het liberalisme – liberté, égalité, fraternité (vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap) – verkwanselt.

Dit sluit aan bij mijn eerdere column waarin ik een meer feminien maatschappijmodel bepleitte gebaseerd op de menselijke maat en waarin de vrijheid van de een rekening houdt met die van de ander, waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin broederschap centraal staat. Een maatschappij waarin iedereen onafhankelijk van sekse, afkomst, huidskleur et cetera zich thuis kan voelen en waarin we anderen niet benadelen ten gunste van onze eigen pleziertjes. Dijkhoff moet met betere argumenten komen als hij het afsteken van particulier vuurwerk wil handhaven.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved