Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[190]

Home | Terug


SjoemelsoftareVijf miljoen Duitse diesels krijgen software-update, kopt de Volkskrant op 3 augustus 2017. De Duitse autofabrikanten voorkomen zo een dreigende ban op dieselauto’s in diverse Duitse steden. Diesels van 2009 en later krijgen een software-aanpassing die de NOx-uitstoot (stikstofdioxide) met 25 à 30 % vermindert. Dat zou circa € 100 per auto kosten.
 
Duitse milieu- en consumenten organisaties, die niet bij het overleg waren uitgenodigd, vinden dit niet voldoende. Zij willen dat oudere diesels worden voorzien van moderne hardware, die voor schonere uitlaatgassen zorgt. De kosten zijn dan ruwweg € 1500 per auto. Dat is waarschijnlijke de beste oplossing, maar kan tot problemen voor de werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie leiden. Althans als de aanpassing voor de autombilist gratis is.
 
De website Atlas Leefomgeving zegt over stikstofdioxide: 
“Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) hangt samen met een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties.”
 
Hoewel 25 à 30 % minder NOx-uitstoot een evidente verbetering is, kan ik niet beoordelen of dat voldoende is. Maar de vraag die bij mij blijft knagen is: als een eenvoudige software-update zo’n evidente verbetering in de NOx-uitstoot kan bewerkstelligen, waarom is dat dan niet eerder gebeurd? Immers, als de software tijdens reguliere onderhoudsbeurten van auto's worden geüpdatet, zijn de kosten vrijwel nihil. Zit er dan een addertje onder het gras? Ik ga daar naar op zoek.
 
Op de website van Autoweek lees ik: 
“Waar auto’s met een benzinemotor fluitend binnen de NOx-norm blijven, is dat voor diesels een stuk lastiger. Vandaar dat de limiet voor diesels ook iets hoger is dan voor benzineauto’s. Maar onmogelijk is het niet voor diesels om aan de eisen te voldoen, het gaat alleen wel ten koste van de prestaties en het verbruik.”
 
Over de hardware-optie zegt Autoweek: 
“Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om achteraf - in het uitlaatkanaal - de NOx-concentratie terug te dringen. Stikstofoxiden kunnen tijdelijk worden opgeslagen in een katalysator. Wanneer de NOx-sensor in de uitlaat merkt dat de katalysator verzadigd is, wordt er tijdelijk extra brandstof ingespoten. Hierdoor ontstaat er koolmonoxide (CO). Deze CO reageert met de opgeslagen NOx tot de onschadelijke N2 en het CO2. Het kost dus iets extra brandstof.”
 
N2 is een chemische formule voor distikstof en CO2 voor het broeikasgas koolstofdioxide.
 
Autoweek schetst ook de de contradictie tussen de uitstoot van NOx en CO2
“Simpel gezegd gaat de NOx-uitstoot omhoog wanneer je de CO2-uitstoot wilt terugdringen, en omgekeerd. Dat is de spagaat waar de auto-industrie mee moet worstelen. Voor een groot deel is dit constructief bepaald, maar met behulp van de elektronica kun je het bijsturen.”
 
Ja, er zit dus een addertje onder het gras. Het terugdringen van de NOx-uitstoot gaat onvermijdelijk samen met een toename van de CO2-uitstoot en gaat ten koste van prestaties en het brandstofverbruik van de auto.
 
Maar is die hoge NOx-uitstoot niet mede ontstaan omdat wij als consument zo graag in snelle auto’s wilden rijden, om daarmee ook nog eens bij een verkeerslicht met veel motorvermogen weg te kunnen spuiten. Is het dan onredelijk de dieselrijder ook een bijdrage te vragen voor de beste oplossing, zodat zo min mogelijk mensen last hebben van de verontreiniging die wij met onze auto's veroorzaken.
 
Ik rij tegenwoordig geen diesel meer. Maar als dat zo zou zijn, bood ik mijn auto onmiddellijk aan voor die software-update, zelfs als dat ten koste gaat van de prestaties van mijn auto, ik iets vaker moet tanken en daar zelf een bijdrage voor moet leveren. Maar ik heb makkelijk praten. De leeftijd voor machogedrag ben ik al lang voorbij.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved