Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[194]

Home | Terug


Station Mantgum

Station Mantgum, anno 2017.
Hier was op zondagavond 23 mei 1971 waarschijnlijk de eerste treinkaping ter wereld.

Juni jl. was het veertig jaar geleden dat de Molukse treinkaping in het Drentse de Punt, die Nederland weken in de ban hield, werd beëindigd. Eerder, in december 1975, kaapten Molukkers een trein bij het Drentse Wijster, dat duurde twaalf dagen. Helaas koste beide kapingen mensenlevens. Hoewel New-York in 1974 al een metrokaping kende, wordt Wijster vaak als eerste treinkaping ter wereld gezien. Ik moet dat tegenspreken.

Mogelijk de eerste treinkaping ter wereld was op zondagavond 23 mei 1971 om halfzeven in Mantgum. Gelukkig verliep deze kaping niet zo dramatisch dan de hiervoor genoemde kapingen. Maar het was wel degelijk een uiting van boze burgers en had een politiek karakter. Volgens de huidige normen was het een terroristische daad.

Stel u station Mantgum voor, maar zonder perrons (zie foto). Ieder half uur stopt de trein, om die de tegenovergestelde richting te laten passeren. Maar niemand mocht in- of uitstappen en dat stoorde de Mantgumers. Er kwam een actiegroep en Mantgum, met zo’n zeshonderd inwoners, werd landelijk bekend als het dorp met een station dat geen station is.

In Den Haag werden de Mantgumers aan het lijntje gehouden en toen in de dienstregeling 1971 Mantgum nog steeds geen echt station werd, was de maat vol. Dagenlang rommelde het in het dorp. Er hingen spandoeken en overal, zelfs in Leeuwarden, werden stikkers geplakt met de tekst: “Ook in Mantgum willen wij in de trein.”

Zondagavond 23 mei was het zover. Zo’n zestig Mantgumers kaapten de trein naar Leeuwarden, die stond te wachten op de trein uit Leeuwarden. Ze ‘dwongen’ de machinist naar Leeuwarden te rijden. Daar werden de kapers opgewacht door Mantgumers die hen met auto’s ophaalden, om vervolgens luid toeterend in konvooi door de stad rijden.

Dat ging lang goed tot ze op de Verlengde Schrans werden aangehouden. Daarbij werd een agent ‘gemolesteerd’, die daardoor zijn pet verloor. De ‘dader’ ging er vandoor en dat leidde tot een ‘wilde’ politieachtervolging. Toen Mantgum twee jaar later toch een echt station werd, ging dat ten koste van de buslijn naar Jorwerd en dat had weer een buskaping op de Arsumerdyk bij Jorwerd tot gevolg. Over het station Mantgum, onze spoorlijn en het wilde groene hart van Friesland is nog veel meer te vertellen. Ik kom daar later in een artikel in Mandegoud uitgebreid op terug.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved