Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[212]

Home | Terug


In tranen bood Cora van Nieuwenhuizen, onze minister van verkeer, in de Tweede Kamer haar excuses aan dat haar ministerie de onveilige stint in 2011 had toegelaten tot het verkeer. De veiligheid had daarbij niet vooropgestaan, betoogde zij, met als gevolg het ongeluk in Oss waarbij vier kinderen omkwamen en een kind en een volwassen begeleidster zwaar gewond raakten.

Stint 400x267

De stint in gebruik.

Ik kan die ministeriele tranen echter niet anders uitleggen als krokodillentranen, bedoelt om haar emotionele besluit de stint direct na dat ongeluk van de weg te halen te rechtvaardigen. Daarmee maakte ze het al verschrikkelijke ongeval, dat staat niet ter discussie, groter dan het al was en bracht ze vele kinderopvangen in ernstige problemen. Ik leg dat uit.

Uitvoerig onderzoek van de Raad voor de Veiligheid heeft de oorzaak van dat ongeval nog steeds niet aangetoond en waarschijnlijk zullen we dat nooit weten. Dus weten we ook niet of de stint de oorzaak was. Was die stint echt zo gevaarlijk. Ten tijde van het ongeval in Oss waren er ongeveer twaalfduizend stints bij Nederlandse kinderopvangen in gebruik. Gemiddeld over de acht jaar dat de stints werden gebruikt zijn dat er dan zesduizend.

Stel dat die stints jaarlijks gemiddeld 45 weken à vijf dagen en viermaal daags werd gebruikt, dan hebben die zesduizend stints gezamenlijk zo’n vijfenhalfmiljoen verkeersbewegingen gemaakt. Ik heb de krantenarchieven nagezocht, maar tot het ongeval in Oss heb ik geen ernstige ongevallen of andere grote problemen met de stint kunnen vinden. Als ik vervolgens aanneem dat zo’n stint per verkeersbeweging vier kilometer aflegt en dat de gemiddelde bezetting van zo’n stint 5 kinderen is, dan hebben al die kinderen 110-miljoen kilometer afgelegd. Met de zes doden en zwaar gewonden was het risico om in een ongeval met een stint om te komen of zwaar gewond te raken dan globaal een op achttienmiljoen.

Op de website van Letselschadeadvocaten SAP is op basis van de cijfers uit het Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 2016 berekend dat in dat jaar iedere weggebruiker een risico had van een op de negenmiljoen om zwaargewond te raken of erger.

Met andere woorden het risico met een stint zwaargewond te raken of zelfs om te komen is twee keer zo klein als normaal in het verkeer. De vertegenwoordigers van de kinderopvangen die direct na het stint-verbod intuïtief aangaven dat de alternatieven voor de stint veel gevaarlijker zijn, hadden gelijk. Ik ben benieuwd wanneer de minister alle verkeer verbiedt.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved