Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[254] 

Home | Terug


In het tv-discussieprogramma M (13-09-2018) mocht Albert Boon, onderzoeker jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Leiden, zijn voorstel verdedigen om van aangehouden jongeren de etniciteit te registreren. Dat is volgens Boon nodig voor onderzoek naar de oorzaken waarom bijvoorbeeld Nederlands-Marokkaanse jongens tien keer vaker in de jeugdgevangenis terecht komen dan Nederlandse jongens.

Zinloze discussie 250x251Zijn opposanten waren strafrechtadvocate Atacha Harlequin, de Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter Sfyan Mbarki en de KRO-NCRV tv-presentator Ajouad El Miloudi. De discussie werd een schoolvoorbeeld van zoals dat tegenwoordig gaat. Iemand heeft een doordacht voorstel, maar zijn opponenten luisteren niet en dragen vooral hun eigen standpunt uit.

De advocate kon in haar rechtspraktijk niets met Boons voorstel. In de justitionele keten mag de etniciteit van individuele verdachten geen rol spelen, dus hoef je die ook niet te registreren. Hier manifesteert zich het probleem dat juristen, voor wie waarheidsvinding de kern van hun bestaan is, daar niet in zijn opgeleid. Een veelgemaakte denkfout is dan dat juristen hun juridische waarheid als dé waarheid beschouwen. Binnen haar juridische domein heeft de advocate gelijk, maar ze vergeet dat wetenschap daar niet bij hoort. Boon wil onderzoeken waarom jongens in sommige etnische groepen crimineler gedrag vertonen dan in andere. Het individu is dan onbelangrijk, maar wel de etnische groep waaruit dat individu voortkomt. Dat vereist etnische registratie.

Verder merkte de advocate op dat mensen met haar Surinaamse achtergrond tijdens verhoren vaak bewegelijker zijn dan autochtone Nederlanders en dat mag volgens haar niet voor agressie worden aangezien. Dat is waarschijnlijk precies zo’n groepsverschil dat Boon wil onderzoeken, zodat daar beleid op gemaakt kan worden. Maar dan moet wel de etniciteit van de verdachte bekend zijn.

Volgens de fractievoorzitter kon hij als politicus niets met Boons voorstel en volgens hem moeten we naar de sociaaleconomische in plaats van de sociaal-culturele (etnische) achtergrond van verdachten kijken, zoals: hij komt uit een arme wijk. Daarvoor is postcoderegistratie voldoende, aldus de PvdA-fractievoorzitter. Volgens Boon weten we al dat de verschillen waar hij op doelt ook binnen wijken voorkomen. Maar dat negeerde de fractievoorzitter. Je moest volgens hem naar het individu kijken en niet generaliseren. Maar wetenschap is geen politiek en studies, zoals die van Boon, generaliseren juist om de elementaire verschillen tussen etnische groepen te ontdekken, zoals: bewegelijke Surinaamse-Nederlanders zijn niet agressief.

De tv-presentator kwam niet verder dan de vraag waarom Nederlands-Marokkaanse jongens tien keer vaker in de jeugdgevangenis terecht komen. Om die vraag te beantwoorden is nu juist het onderzoek van Boon nodig.

Samengevat, een nietszeggende discussie. Zonde voor de zendtijd.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved