Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[280]

Home | Terug


Sjaak de Gouw 200x200
Sjaak de Gouw 

Volgens RTL-Nieuws zijn er in Nederland veel meer corona-besmettingen dan de 1.135 die het RIVM meldt (15-03-2020). Dat zegt Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid Hollands-Midden. In een e-mail aan zijn collega’s, die RTL-Nieuws inzag, schrijft De Gouw: “Op basis van de piramidescenario’s kunnen we berekenen dat er momenteel circa 6.000 personen besmet zijn of zijn geweest met het coronavirus. Dat is 0,3 procent van de bevolking.” Als dat waar is, heeft dat enorme consequenties voor de risicobeoordeling van corona. Het virus is dan veel milder dan ik al aannam en dat maakt de huidige rigoureuze maatregelen nog verbazender. In deze Corona ontfabelt leg ik uit hoe dat zit, gebaseerd op de stand van zaken op 15 maart 2020.

Als De Gouw gelijk heeft en ik heb geen argumenten voor het tegendeel, dan is het de vraag waar dat gat tussen zijn cijfers en die van het RIVM vandaan komt. Dat is eenvoudig uit te leggen. Het RIVM baseert zich op geteste personen bij wie corona werd aangetroffen. De Gouw baseert zich op een theoretisch-statistisch rekenmodel dat onder andere op basis van het reproductiegetal, dat ik al eerder besprak, een schatting maakt van het aantal corona-besmettingen in Nederland. Een verschil tussen beide benaderingen is dat de RIVM-cijfers naar concrete gevallen verwijzen, terwijl de cijfers van De Gouw wel laten zien dat er circa 6.000 besmettingen waren, maar niet wie dat zijn. Er is niets geheimzinnigs aan rekenmodellen, de wetenschap kan niet zonder en ze zijn vaak goed gevalideerd.

Het verschil in uitkomsten tussen beide modellen ontstaat volgens De Gouw doordat veel met corona besmette mensen hooguit lichte griepachtige verschijnselen krijgen en daarom niet werden getest. Volgens worldometer.info, de website die de wereldwijde ontwikkeling voor corona bijhoudt, zien we bij 80,9 procent van de corona-besmettingen hooguit griepachtige verschijnselen. Het verschil tussen de RIVM-cijfers en die van De Gouw is 81,1 procent, zodat beide percentages elkaar bevestigen. Dat maakt de bewering van De Gouw zeer aannemelijk.

Het voorgaande wil zeggen dat het sterftecijfer voor corona op basis van de RIVM-cijfers slechts geldig is voor de ernstige gevallen en niet gebruikt mag worden voor de Nederlandse populatie als geheel. We noemen dat het restriction of range effect, dat zegt dat we de eigenschappen (b.v. het sterftecijfer) van een hoofdpopulatie niet mogen gebruiken voor conclusies in deelpopulaties uit die hoofdpopulatie of anders om. Als we dat toch doen is dat een denkfout die vrijwel altijd tot foute conclusies leidt. We gebruiken het sterftecijfer in een hospice (deelpopulatie) immers ook niet als kans voor alle Nederlanders (hoofdpopulatie) om te overlijden. Dat is onzin. Nederlanders zouden snel uitsterven. Toch is dat wat in het debat rond de risico’s rond corona voortdurend gebeurt en waarop de exorbitante maatregelen in Nederland en de rest van Europa gebaseerd lijken te zijn.

Mensen zijn vooral bang omdat ze denken dat je bij een corona-besmetting zomaar dood kunt gaan en dat die kans veel groter is dan bij griep. Het louter blootstellingseffect zegt dat mensen als ze maar vaak genoeg aan een bewering worden blootgesteld, ze die als onbetwistbare waarheid gaan beschouwen. Dat is precies wat de media doen, ons voortdurend blootstellen aan de meest ernstigste en meest schrijnende corona-gevallen en hoeveel doden het virus al op zijn geweten heeft. Wereldwijd zo’n zesduizend en in Nederland twintig. Ze berichten nooit dat er alleen al in Nederland jaarlijks gemiddeld 4.400 mensen aan griep overlijden .

In een eerdere column liet ik al zien dat het sterftecijfer van corona niet aanmerkelijk verschilt van dat van griep. Maar het sterftecijfer dat ik daar gebruikte was gebaseerd op de RIVM-cijfers, die zoals nu blijkt slechts geldig zijn binnen de deelpopulatie ernstige gevallen en dus niet gebruikt mogen worden voor Nederland als geheel (hoofdpopulatie). Daarvoor moeten we uitgaan van het door De Gouw geschatte aantal besmettingen in heel Nederland en dan is het sterftecijfer voor corona in Nederland 0,3 procent. Dat is veel lager dan de 1,1 procent voor griep, die volgens volksgezondheid.info onderschat is omdat griep niet altijd als onderliggende doodsoorzaak wordt gemeld.

Volgens De Gouw, die de Nederlandse GGD’s vertegenwoordigt bij kabinetsoverleg over corona, is op basis van zijn bevindingen het sluiten van scholen onzinnig. Bij RTL-Nieuws zegt hij hierover: "We moeten het echt niet doen, want het draagt niets bij aan de bestrijding en het heeft een enorme maatschappelijke impact. Met name omdat je er dan niet onderuit komt ook vergelijkbare maatregelen te nemen. (kinderdagverblijven en horeca sluiten etc.)". Volgens De Gouw is het besmettingsrisico op school slechts 0,0003 procent, terwijl kinderen als ze besmet worden slechts zeer milde klachten krijgen. Toch werden vandaag de scholen en de horeca tot nader order gesloten.

De Gouw verwacht dat op basis van de huidige maatregelen (vóór het sluiten van de scholen en de horeca) het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één ziek persoon, tot ver onder de 1 daalt. In een eerdere Corona ontfabelt schreef ik dat als het reproductiegetal onder de 1 daalt het coronavirus uitsterft en dat gaat sneller naarmate dat getal verder onder de 1 zakt. De Gouw vervolgt: "Daarom zijn op dit moment verdergaande maatregelen als sluiten van winkels, scholen en horeca niet nodig." Volgens hem is de kans dat kinderen buiten school worden besmet groter dan dat ze op school worden besmet. Ik onderschrijf die visie, hoewel naar mijn oordeel met veel minder rigoureuze maatregelen het reproductiegetal ook onder de 1 gedaald zou zijn, maar met veel minder maatschappelijke en economische gevolgen.

Zo liet EenVandaag (16-03-2020) zien dat Honkong met veel minder rigoreuze middelen het corona-virus veel beter onder controle hielden dan elders in de wereld. Zo sloot men bijvoorbeeld bioscopen niet, maar bioscopen lieten steeds een rij leeg om de afstand tussen de bezoekers te vergroten. Een belangrijke factor leek zelfdiscipline van de bevolking in Honkong te zijn. Uit de toespaak van onze premier direct na de EenVandaag uitzending bleek dat die zelfdiscioline ook voor Nederland lijkt te gelden. 

Mijn actuele informatie op Corona dagelijks wordt uitgebreid met deze nieuwe inzichten.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved