Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |
[284] 

Home | Terug


chamagneAls u dit kunt lezen beginnen we met een nieuw jaar en dat leidt bij mij vaak tot de overpeinzing wat het afgelopen jaar mij geleerd heeft. Ik heb het nooit geweten, maar in 2018 werd duidelijk dat ik een dier onvriendelijke seksistische homofobe racistische antisemitische klimaatscepticus ben geworden.

Ik gebruik immers weleens verboden uitdrukkingen met dierennamen, zoals ‘het is hondenweer’. Ook sluit ik mijn ogen niet bij vrouwen met diep uitgesneden decolletés. Die zijn immers bedoeld als aandachttrekkers naar volgens mij de mooiste wezens ter wereld. Verder vind ik dat vrouwen ongelijk zijn aan mannen, maar wel gelijkwaardig. Volgens mij leidt het indelen van mensen in LHBTI-groepen – Facebook Amerika hanteert er zeventig – juist tot separatie in plaats van inclusiviteit.

Verder ben ik tegen genderneutraal taalgebruik. Dat is volgens in mijn opinie taalverkrachting die de gelijkwaardigheid der seksen juist tegenwerkt en de lezer cruciale informatie onthoudt. Ook vind ik dat Zwarte Piet niet racistisch is, maar dat we hem hooguit als racistisch kunnen ervaren. Daar mogen we overigens best rekening mee houden.

En mijn bezwaren tegen het Israëlische overheidsbeleid tegenwoordig al snel antisemitisme. En tot slot, ik heb het overtuigend bewijs dat CO2-stijging klimaatverandering veroorzaakt nog niet gezien. Dat kan dan evengoed een normale schommeling in 4,8-miljard jaar klimaatverandering zijn, waarin de verschillen groter waren dan de verwachte verandering die wij nu als desastreus ervaren. De kans is dan groot dat we ons kruit verschoten hebben als we het echt nodig hebben.

Al deze denkpatronen zijn gebaseerd op drogredeneringen, redeneringen die waar lijken, maar niet zijn. Zo lijkt in groepen, die terecht boos zijn op discriminatie, de aandacht hier zo sterk op gericht te zijn, dat ieder signaalwoord dat maar enigszins naar discriminatie riekt, zoals zwarte piet, hun primaire reactie triggert: discriminatie. Ook als daar geen sprake van is. In de overige, hiervoor genoemde, denkpatronen kunnen we gelijksoortige denkfouten herkennen.

En tot slot, ondanks al mijn tekortkomingen, wens ik u toch een heel voorspoedig nieuwjaar.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved