Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[286]

Home | Terug

Een tv-programma over budgetteren bij een smalle beurs liet een mevrouw aan het woord die haar afwaswater opwarmde in een elektrische waterkoker. Dat was volgens haar niet alleen milieu-vriendelijker, maar ook goedkoper dan opwarmen via de gasgestookte Cv-ketel. Ze werd niet in haar opvatting gecorrigeerd, zodat het leek alsof ze gelijk had. De vraag is dan: Klopt dat?

De uitgangspunten

Waterkoker 250x250Een precies antwoord op de vraag of water opwarmen met elektriciteit goedkoper is dan met gas is lastig, omdat hierbij veel factoren een rol spelen. Zo kan het warmteverlies tussen het opwarmpunt (b.v. de Cv-ketel) en de keukenkraan nogal verschillen. Maar als we die verschillen buiten beschouwing laten, dan is de vraag goed te beantwoorden. Als voorbeeld neem ik 1 liter water van 15 °C dat we aan de kook (100 °C) willen brengen.

Ik gebruik hiervoor de gemiddelde elektriciteits- en gasprijs in 2018 volgens de website milieucentraal.nl: 21 cent per kilowattuur (kWh) en 67 cent per kubieke meter (m3). Verder weten we dat 1 standaard m3 aardgas een energie-inhoud op bovenwaarde heeft van ongeveer 35,17 MJ en dat 1 kWh overeenkomt met een energie-inhoud van 3,6 MJ. Uit deze gegevens kunnen we berekenen dat 1 m3 komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh. Het elektrisch equivalent van 1 m3 aardgas is dan 10 kWh (afgerond).

Verwarmen met elektrisch

Verwarmen we onze liter water in een elektrische waterkoker dan is daar ongeveer 0,12 kilowattuur (kWh) voor nodig. Een 1 liter water van 15 °C naar 100 °C opwarmen kost dan 21 x 0,12 = 2,52 cent. Overigens als u voor een kopje koffie een afgemeten hoeveelheid water aan de kook brengt van bijvoorbeeld 0,2 liter kost dat circa 0,5 cent.

Verwarmen met gas

Warmen we onze liter water met gas, dan is daar ongeveer 0,14 kWh voor nodig. Dat is iets meer dan bij elektrisch omdat het rendement van gas lager is. Een liter water opwarmen van 15 °C naar 100 °C kost dan 67 / 10 x 0,14 = 0,94 cent. Een afgemeten hoeveelheid water aan de kook brengen van circa 0,2 liter kost dan nog geen tweetiende cent.

Elektrisch versus gas

Samengevat: het opwarmen van water met gas is veel goedkoper dan met elektrisch. Zo veel (2,68x) dat zelfs als we de eerder buiten beschouwing gelaten warmteverliezen in de waterleiding wel meerekenen gas nog steeds aanzienlijk goedkoper is dan elektriciteit. De mevrouw in het tv-programma had ongelijk. Financieel gezien kan zij haar afwaswater veel beter met gas opwarmen.

Het milieu

Of een elektrisch waterkoker gunstiger is voor het milieu, is moeilijk te zeggen. Als de elektriciteit daarvoor fossielvrij wordt opgewekt, bijvoorbeeld als die mevrouw zonnepanelen op haar dak heeft, is dat juist. Dat lijkt bij mensen met een smalle beurs echter minder waarschijnlijk. Anders verplaatst de vervuiling zich van uw huis naar de elektriciteitscentrale. En natuurlijk hebben elektrische waterkokers meer voordelen. Ik ben bijvoorbeeld erg blij dat die van mij automatisch afslaat als het water kookt terwijl ik weer aan het werk ben en vergeet dat ik water aan het koken was. Op gas heb ik vroeger meerdere keteltjes rood heet gestookt.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved