Dr. Bram Brouwer

Onafhankelijk waarheidszoeker en om- en tegendenker

     De door wielrenner Scarponi beroemd geworden papegaai Franky is bij een ongeval gewond geraakt. |      Na een periode van ziekte heb ik de draad op mijn website weer opgepakt. |      Door mijn ziekte is heeft ook de verhuizing van de Doping Academy stil gelegen. |      Om de waarheid te vinden, moeten we blijven twijfelen. |

[380]

Home | TerugDe kritiek op het Nederlandse corona-beleid neemt toe. Hier enkele kritieken nader beschouwd.

Anderhalve meter

Kent u de parabel van de man die in een heel vreemd pak in de Amsterdamse Kalverstraat liep. Een nieuwsgierige voorbijganger vroeg de man waarom hij zo’n vreemd pak droeg. ‘Dat is om de leeuwen te verjagen’, antwoorde de man. ‘Er zijn hier toch geen leeuwen’, reageerde de voorbijganger. ‘Zie je wel, het werkt!!’, riep de man verheugd uit.

coronavirus 600x338Afgelopen weekend werd op het Malieveld in Den Haag betoogd tegen de coronamaatregelen, onder andere tegen de zogenoemde anderhalve meter samenleving. Volgens de betogers is de besmettingskans voor corona in de buitenlucht zo klein dat die anderhalve meter daar onzinnig is. Onze Minister President (MP) Mark Rutte reageerde hierop met de opmerking dat juist die anderhalve meter die lage besmettingskans veroorzaakte. Net als de man in de parabel riep de MP uit: ‘Zie je wel, het werkt!!’. Maar zoals de man uit de parabel eerst moet aantonen dat zonder zijn pak er wel leeuwen in de kalverstraat rondlopen, moet de MP met zijn Outbreak Management Team (OMT) eerst nog wel even overtuigend aantonen dat het besmettingsrisico voor corona zonder die anderhalve meter in de buitenlucht groot is.

In werkelijkheid weten we niet wat die besmettingskans in de buitenlucht is. Voor zover bekend lijken er wereldwijd nauwelijks of geen corona besmettingen te zijn die mensen buiten opliepen, behoudens tijdens grote evenementen zoals bijvoorbeeld het carnavalsfeest in ons Brabant. Eerder liet ik al beredeneerd zien dat die kans zeer waarschijnlijk vele malen (waarschijnlijk zelfs tienduizend keer of meer) kleiner is dan dat u een ernstig ongeval krijgt als u zich in het verkeer begeeft(zie Corona ontfabelt 7).

Vliegen

Een ander punt van steeds terugkerende kritiek is het feit dat we in een vliegtuig wel als vanouds met zo’n driehonderd mensen opgepakt mogen zitten, maar dat bijvoorbeeld theaters slechts dertig mensen mogen ontvangen (binnenkort 100 man). Dat verschil wordt verklaard door de veel betere ventilatiesystemen in vliegtuigen, waarin de lucht ook nog eens door speciale filters gaat. Ik heb die stelling regelmatig voorbij horen komen, met bijbehorende animatie filmpjes. Maar het overtuigende bewijs dat die zoveel betere ventilatie het besmettingsrisico in een vol vliegtuig zoveel kleiner maakt dan in een theater heeft de premier en zijn OMT voor zover ik kan nagaan nog nooit geleverd.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vooral de luchtvaartlobby hier een grote vinger in de pap heeft gehad en dat dat ventilatieverhaal er als onderbouwing bij gesleept is. Overigens denk ik ook dat het besmettingsrisico in een vliegtuig klein is, zolang ze geen mensen met vervoeren. Maar dat geldt naar mijn oordeel ook voor theaters. Al in het begin van de crisis betoogde ik dat vooral angst de motor achter de coronamaatregelen lijkt te zijn.

Mondkapjes

Ook het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer zo’n plotseling ingevoerde en onbegrijpelijk en onbewezen maatregel. Ruwweg de eerste zes à zeven weken van de corona crisis liet het OMT ons weten en volgens mij terecht, dat mondkapjes geen bescherming boden. Maar plotseling moesten we in het openbaar vervoer mondkapjes gaan dragen en zo niet dan krijg je een fikse boete. Maar een zelfgebreid mondkapje of een mondkapje van een oude sok volstaat. Maar als ik mijn fleece sjaal, waarvan de doorlaat capaciteit vele malen kleiner is dan van een gebreid mondkapje of van een oude sok, ben ik strafbaar. Dat geldt ook als ik een wel goed mondkapje draag, want die moeten we reserveren voor zorgmedewerkers.
Voor het virus, dat zo klein is dat het met een normale microscoop niet te zien is, zijn de openingen in een gebreid mondkapje of een oude sok zo groot dat geen enkel effect nut om ze daarmee tegen te houden.

Afsluiting

Tot die bewijzen er zijn moeten we aannemen dat de hiervoor genoemde corona-maatregelen vooral op speculaties en angst zijn gebaseerd. En dat leidt meestal tot slechte besluiten. Desondanks wil onze regering wil die maatregelen in een tijdelijke wet onderbrengen, die zelfs onze meest elementaire democratische rechtsbeginselen met voeten treedt. En helaas ook bij wetgeving geldt dat geen wet zo definitief is als tijdelijke we. Denk maar eens aan het in 1991 ingevoerde kwartje van Kok als tijdelijke accijnsverhoging voor benzine. Nu bijna dertig jaar later is dat kwartje er nog steeds. De coronawet lijdt mijns inziens tot een sociaal dystopische angst maatschappij waarvan ik mij serieus afvraag of ik daar nog in wil leven.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved