[71] 

Home | Terug


balansweegschaal118 september 2017. Op dit moment discussieert politiek Den Haag over de verhoging van het eigen risico in de zorg van € 385 naar € 400. Zonder die verhoging zou de maandelijkse zorgpremie met € 10 stijgen, aldus het demissionaire kabinet Rutte II. Dat lijkt logisch. Immers als de zorg duurder wordt,

dan moet, om de financiële zorgbalans in evenwicht te houden, de dekking daarvan uit de lengte of de breedte komen ofwel uit de premie versus het eigen risico.

Maar als ik de balans tussen beide beweringen probeer te begrijpen, lukt dat niet. Ik kan mij namelijk niet voorstellen hoe een verhoging van het eigen risico van € 15, alleen opgebracht door de zorggebruikers, opweegt tegen een verhoging van de zorgpremie van € 120 per jaar die ook nog eens door alle verzekerden wordt betaald.

Ben ik nou zo dom of zijn zij zo dom? Ben ik verkeerd geïnformeerd? Ik heb het gevoel dat ik voor de gek gehouden wordt.

***

Copyright © 2006-2022 - Dr. Bram Brouwer - All Rights Reserved